Royal Unibrew Logo
 

Markedet i BALTIKUM


 

Baltikum, der en fællesbetegnelse for landene Estland, Letland og Litauen, erklærede sig uafhængige af Sovjetunionen i 1991. Med et areal på 45.000 km² og en befolkning på 1.3 millioner indbyggere er Estland det mindste land. Letland dækker et areal på 64.500 km² og har en befolkning i størrelsesordenen 2.2 millioner indbyggere. I Litauen er der 3.3 millioner indbyggere fordelt på et areal på 65.300 km².
 
I perioden 2004-2008 oplevede man i de baltiske lande en hastig vækst - med deraf afledt stigning i bruttonationalproduktet - primært foranlediget af efterspørgslen i hjemmemarkedet. Både privatforbruget og lysten til at investere steg betydeligt. Frem til 2008 havde de baltiske lande de hurtigst voksende økonomier i Europa. Gennem de seneste 10 år er forbruget af øl og juicer steget kraftigt, men er dog stadig ikke nået op på det gennemsnitlige niveau i Europa.
 
Årsagen til den nuværende, alvorlige økonomiske tilbagegang i Baltikum skyldes en overophedet hjemlig økonomi, der har været baseret på enorme låntagninger og er blevet yderligere intensiveret af den internationale krise. I Estland og Letland indtrådte recessionen i slutningen af 2008 og året efter blev Litauen ligeledes ramt af recession.

Tilbage til markedsoversigt


 

SITEMAPWEBMASTERRoyal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00DANSKENGLISH