Job and work life at Royal Unibrew

Welcome to Royal Unibrew’s career site. Here you can read more about our exciting workplace and see our job openings. Meet some of our employees and get a sense of who we are and what we stand for.

Who we are:

Royal Unibrew is a leading regional multi-beverage company with strong local brand portfolios in the Nordic region, Baltics, Holland, Italy, France and Canada. Additionally, our products are sold in more than 70 countries worldwide. We strive to offer our customers a broad portfolio of quality beverages that meet consumer demands across a wide range of categories, including beer, malt-based beverages, soft drinks, energy drinks, cider/Ready-to-Drink, juice, water, wine and spirits, including a wide range of non-alcoholic products. Our business is based on a solid foundation of locally rooted brands. In Northern Europe, our local brands are accompanied by well-known international brands such as Pepsi and Heineken.

Royal Unibrew’s ambition is to be THE PREFERRED CHOICE both as a supplier of the most fantastic beverages and as a workplace and an attractive company in general.

Royal Unibrew is an exciting workplace because:

With us, you have the opportunity to grow and develop. We share a passion for our work, and everyone has the opportunity to contribute with an idea, a solution, or something entirely different. That’s how we operate at Royal Unibrew, and how we believe talents emerge. With us, there’s not much distance between thought and action. We work best in teams and are agile in our approach to today’s tasks. We believe in freedom and responsibility for each individual employee.

As part of Royal Unibrew, you will experience a culture that is:

Positive! Of course, much more than that, but we are all very positive about our company, our goals, and the responsibility we have. We have an inclusive culture where everyone pitches in, and where no one is dispensable – and the individual should feel that in their workday. We also have a cheerful and unpretentious culture with room for humor and time to celebrate our successes together.

When you join us as a new employee, we naturally provide a good onboarding program to ensure you have a good start with us. But also feel free to be proactive, ask lots of questions – it’s only good if you’re curious, so you get answers to all the many questions that naturally arise at the beginning.

Job openings:

Here you can find all our open positions: Job base

We look forward to hearing from you.

 Job og arbejdsliv i Royal Unibrew

Velkommen til Royal Unibrews karrieresite. Her kan du læse mere om vores spændende arbejdsplads og se vores ledige stillinger. Mød også en række af vores medarbejdere og få en fornemmelse af, hvem vi er, og hvad vi står for.

Hvem er vi:

Royal Unibrew er en førende regional multi-drikkevarevirksomhed med stærke lokale brandporteføljer i Norden, Baltikum, Holland, Italien, Frankrig og Canada. Derudover sælges vores produkter i mere end 70 lande verden over. Vi stræber efter at tilbyde vores kunder en bred portefølje af kvalitetsdrikkevarer, der imødekommer forbrugernes krav på tværs af en bred vifte af kategorier, herunder øl, maltbaserede drikkevarer, læskedrikke, energidrikke, cider/Ready-to-Drink, juice, vand, vin og spiritus. Herunder også en lang række alkoholfrie produkter.

Vores forretning er baseret på et solidt fundament af lokalt forankrede brands. I Nordeuropa ledsages vores lokale brands af velkendte internationale brands som blandt andet Pepsi og Heineken.

Royal Unibrews ambition er at være THE PREFFERED CHOICE både som leverandør af de mest fantastiske drikkevarer, men også som arbejdsplads og som en attraktiv virksomhed generelt.

Royal Unibrew er en spændende arbejdsplads, fordi:

Hos os får du mulighed for at vokse og udvikle dig. Vi har en fælles passion for vores arbejde, og alle har mulighed for at bidrage med en idé, en løsning eller noget helt tredje. Det er sådan, vi driver Royal Unibrew, og sådan vi mener, at talenter bliver til. Hos os er der ikke langt fra tanke til handling. Vi arbejder bedst i teams og er agile i vores tilgang til dagens opgaver. Vi går ind for frihed og ansvar for den enkelte medarbejder.

Som del af Royal Unibrew vil du opleve en kultur, som er:

Positiv! Selvfølgelig meget mere end det, men vi er alle meget positive omkring vores virksomhed, vores mål samt det ansvar, vi har. Vi har en inkluderende kultur, hvor alle løfter i flok, og hvor ingen kan undværes – og det skal den enkelte kunne mærke i sin arbejdsdag. Vi har også en munter og uhøjtidelig kultur med plads til humor og tid til at fejre vores succeser sammen.

Når du lander hos os som ny medarbejder, sørger vi naturligvis for et godt onboarding program, så du får en god start hos os. Men vær også gerne opsøgende, stil masser af spørgsmål – det er kun godt, hvis du er nysgerrig, så du får svar på alle de mange spørgsmål, der naturligt er i starten.

Ledige stillinger:

Her kan du finde alle vores åbne stillinger: Job base. Vi glæder os til at høre fra dig.